Strona główna
npseo.pl
Dyrektorzy
Nauczyciel badacz
Rodzice
i uczniowie
JST
Kontakt
Ogłoszenie

Platforma SEO jest dostępna dla wszystkich dyrektorów

2011-12-20 21:12:31

Przypominamy o możliwości dostępu do platformy dla wszystkich dyrektorów szkół i placówek w Polsce. Znajdują się tam narzędzia badawcze wykorzystywane w trakcie ewaluacji zewnętrznej. Aby skorzystać z platformy należy wypełnic formularz rejestracyjny ,który znajduje sie pod przyciskiem " rejestracja dyrektorów szkół i placówek" po prawej stronie.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1