Materiały do pobrania

Proszę wybrać interesujący Państwa dział:

 • Ewaluacja
  • Materiały programowe – publikacje, proponowane sposoby prowadzenia badania
  • Materiały informacyjne – biblioteka projektu, sprawozdania
  • Materiały merytoryczne – artykuły, referaty, prezentacje
  • Materiały szkoleniowe – prezentacje wykorzystywane podczas szkoleń
  • Materiały konferencyjne – referaty, artykuły, omówienia sesji
  • Akty prawne
 • Kontrola
  • Materiały informacyjne – spostrzeżenia wynikające z analizy danych
  • Materiały merytoryczne
  • Materiały szkoleniowe – zagadnienia poruszane na szkoleniach
 • Wspomaganie
  • Materiały programowe
  • Materiały szkoleniowe – prezentacje wykorzystywane w trakcie szkoleń
  • Akty prawne
 • Dyrektorzy
  • Materiały merytoryczne – prezentacje, artykuły dotyczące ewaluacji wewnętrznej
  • Materiały szkoleniowe – wykorzystywane podczas szkoleń